Szkoła Muzyczna I st. im. Jana z Lublina w Kraśniku

SzkołaSzkoła Muzyczna w Kraśniku powstała w roku 1997. Patronem jest XVI-wieczny muzyk i kompozytor - Jan z Lublina, działający w klasztorze kanoników regularnych w Kraśniku. Doskonałe warunki zapewnia lokalizacja Szkoły w pobliżu Centrum Kultury i Promocji oraz w Osiedlowym Domu Kultury S.M. "Pomoc" (Czerwoniak). Prowadzimy naukę gry na pianinie, organach, keyboardzie, skrzypcach, gitarze klasycznej i elektrycznej, gitarze basowej, naukę gry na perkusji i congach oraz lekcje śpiewu. Do szkoły przyjmujemy dzieci od lat 7, młodzież i dorosłych. Lekcje gry na wybranym instrumencie odbywają się raz, lub dwa razy w tygodniu w trybie indywidualnym. Zajęcia teoretyczne - raz w tygodniu w niewielkich grupach lub online.  Aby nauka w naszej szkole dawała radość i satysfakcję, wychodzimy naprzeciw muzycznym zainteresowaniom uczniów, a lubiący występować publicznie, mają możliwość prezentowania nabywanych umiejętności podczas szkolnych koncertów. Nauka muzyki jest korzystną rzeczą dla każdego! Badania naukowe dowodzą, że rozwijanie zdolności muzycznych stymuluje rozwój uzdolnień w innych dziedzinach, szczególnie do nauki języków obcych i w naukach ścisłych. Ponadto uczeń wypracowuje w sobie takie cechy jak: nawyk systematycznej pracy, umiejętność przezwyciężania trudności, doskonali się pamięć i wzmacnia poczucie własnej wartości.

 Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ Szkoła Muzyczna w Kraśniku im. Jana z Lublina została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 251/30/1999. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Formy kształcenia:
Szkoła I Stopnia - program Ministerstwa Kultury uzupełniony autorskimi opracowaniami utworów muzyki rozrywkowej oraz filmowej.
Ognisko Muzyczne - program nauczania maksymalnie uwzględniający preferencje muzyczne ucznia.
Studium Muzyczne - kontynuacja nauki po uzyskaniu dyplomu Szkoły Muzycznej I st. lub Ogniska Muzycznego. Program obejmuje dalsze doskonalenie gry na wybranym instrumencie, przygotowując do samodzielnego wykonywania zawodu muzyka.

Fortepian

Łatwość z jaką udaje się wydobyć dźwięk na instrumentach klawiszowych sprzyja temu, że naukę gry na fortepianie z powodzeniem realizują już najmłodsze dzieci zgłaszające się do naszej szkoły. Ponieważ fortepian jest instrumentem dość dużym i kosztownym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na etapie nauki posługiwać się jego skromniejszą wersją, czyli pianinem. W ostatnich latach pojawiło się również wiele dobrych instrumentów elektronicznych, tzw. pianin cyfrowych, które dobrze symulują grę na swoim akustycznym pierwowzorze.

Skrzypce

Od wielu już lat niesłabnącym zainteresowaniem w naszej szkole cieszy się nauka gry na skrzypcach. Uczniowie mają do dyspozycji instrumenty w różnych rozmiarach, z tego powodu naukę można rozpocząć już bardzo młodym wieku. Zaletą na pewno jest też niewielki koszt instrumentów do nauki.

Gitara

Gitara jest bardzo chętnie wybieranym instrumentem w naszej szkole. Równym powodzeniem cieszą się jej odmiany akustyczne jak i elektryczne. Dużą zaletą na pewno jest niewielki koszt i łatwość transportu tego instrumentu. Naukę gry, akordowej oraz z zapisu nutowego można rozpoczynać już od najmłodszych lat!

Perkusja

Gra na perkusji to marzenie wielu osób niezależnie od wieku. W naszej szkole naukę gry na tym instrumencie  rozpoczynać można już w wieku 8 lat. Uczniowie mają do dyspozycji zestaw perkusyjny oraz zestaw cong. Zajęcia mają za zadanie przygotowanie do gry w zespole.

Keyboard

Bogactwo rytmów, brzmień oraz zaawansowanych funkcji tego elektronicznego instrumentu powoduje, że grający na nim odnosi wrażenie jakby towarzyszył mu cały zespól muzyków. Daje to uczącym się na nim gry - niesamowitą frajdę. Keyboardy świetnie rozwijają poczucie rytmu, a łatwość z jaką można na nich wykonywać popularne melodie, sprawia iż instrument ten można z powodzeniem polecać do nauki muzyki już od najmłodszych lat!

Organy

Organy to instrument o potężnych możliwościach. Piszczałkowe - doskonale sprawdzą się w muzyce sakralnej. Elektryczne - kojarzone są z jazzem i muzyką rozrywkową. Szkoła posiada instrument trzymanuałowy z pedałem.

Śpiew

Nauka śpiewu to praca nad instrumentem, którym obdarzyła nas natura. Lekcje nauczą jak prawidłowo posługiwać się głosem, aby czysto i bez zbędnego wysiłku móc wykonywać ulubione piosenki. 

Teoria

Znajomość zasad rządzących muzyką pomaga zrozumieć to co słuchamy lub wykonujemy. Nuty, akordy, interwały, skale - to pojęcia bez znajomości, których trudno osiągnąć sukces w muzycznej edukacji.

Opłaty

Wpisowe szkolne - opłata jednorazowa, tylko w I roku nauki  – 50 zł.

Szkoła I Stopnia - czesne 250 zł rata miesięczna

  1. Wybrany instrument 1 x 45 minut
  2. Teoria  1 x 45 minut lub online
  3. Zespół wokalno- instrumentalny - dla chętnych

Ognisko Muzyczne - czesne 170 zł rata miesięczna

  1. Wybrany instrument 1 x 30 minut
  2. Zespół wokalno-instrumentalny - dla chętnych

Studium Muzyczne wariant I - czesne 250 zł rata miesięczna

  1. Wybrany instrument 1 x 45 minut
  2. Zespół wokalno- instrumentalnydla chętnych

Studium Muzyczne wariant II - czesne 320 zł rata miesięczna

  1. Wybrany instrument 1 x 60 minut
  2. Zespół wokalno-instrumentalny - dla chętnych

Instrument dodatkowy – 150 zł rata miesięczna

Zniżka dla rodzeństwa – 20 zł miesięcznie za drugie dziecko 

Opłaty za naukę w szkole regulujemy przelewem na konto w 10 równych ratach do 10-go dnia każdego miesiąca od września do czerwca.

Nr rachunku bankowego: 

Szkoła Muzyczna im. Jana z Lublina

ul. Kochanowskiego 1a, 23-204 Kraśnik

80 1240 2395 1111 0010 3118 2381

Nauczyciele

Roman Bis - absolwent kierunków: muzykologia oraz wychowanie muzyczne. Po ukończeniu studiów grę fortepianową oraz umiejętności dydaktyczne doskonali u prof. Jerzego Bonia. Kształcenie wokalne odbywa u prof. Iwony Sawulskiej. Jest założycielem i dyrektorem Szkoły Muzycznej im. Jana z Lublina. Naucza gry na fortepianie, organach, keyboardzie, prowadzi lekcje śpiewu oraz zajęcia zespołu instrumentalno- wokalnego.

Roman bis

Ewa Kondrat- skrzypaczka, absolwentka kierunku wychowanie muzyczne, nauczyciel dyplomowany. Naucza gry na skrzypcach oraz teorii. Kwalifikacje stale podnosi poprzez udział w warsztatach i szkoleniach. Jej uczniowie często biorą udział w konkursach odnosząc liczne sukcesy.

Ewa kondrat

Andrzej Wierzchowiak - absolwent kierunku wychowanie muzyczne, nauczyciel dyplomowany. Uczy gry na gitarze klasycznej oraz keyboardzie. Zajmuje się również realizacją dźwięku i masteringiem w studiu nagraniowym.

Andrzej wierzchowiak

Daniel Jabłoński -  absolwent kierunku wychowanie muzyczne. Nauczyciel gry na gitarze elektrycznej, akustycznej oraz klasycznej. W pracy dydaktycznej chętnie posługuje się własnymi opracowaniami utworów.

Daniel

Ryszard Stańczyk - perkusista z 30 letnim stażem. W latach 80-tych występował w zespole Toto-Sco, które grało w klimacie pop-soul z elementami jazzu i funky. Jako perkusista brał udział  w różnorodnych przeglądach muzycznych oraz koncertach w kraju i za granicą, nagrywał  płyty i kasety. Uczy gry na perkusji oraz instrumentach perkusyjnych.

Ryszard

Miejsca prowadzenia zajęć:

Dzielnica Fabryczna

Szkoła Podstawowa nr 5, 23 -204 Kraśnik, Aleja Niepodległości 54

Dzielnica Stara

Osiedlowy Dom Kultury S.M. "Pomoc" (Czerwoniak), 23-200 Kraśnik, ul. Kochanowskiego 1a


AktualnościKoncert Noworoczny 2023

W sobotnie popołudnie 14.01, licznie zgromadzeni w sali Osiedlowego Domu Kultury słuchacze, mieli możliwość wysłuchania koncertu noworocznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Zabrzmiały prezentacje wokalne, instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne. Na zakończenie młodzi wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz coś słodycze, które wręczyli kierownik ODK Pan Paweł Bieleń oraz Dyrektor Szkoły Pan Roman Bis.

zobacz galerię


czytaj więcej

Media
muzyka-krasnikFormularz kontaktowyDane kontaktoweSzkoła Muzyczna I st. im. Jana z Lublina

23-200 Kraśnik, ul. Kochanowskiego 1a

23-204 Kraśnik, Aleja Niepodległości 54

tel. 81 723 59 25 kom. 606 511 360

e-mail: sekretariat@muzyka.krasnik.pl

Nr konta: 80 1240 2395 1111 0010 3118 2381

Strefa Ucznia